ASIOINNIT

 • NIE-numeroiden hakemiset
 • Oleskelulupien eli ‘residensioiden’ hakemiset
 • Julkiseen sairasvakuutusjärjestelmään kirjoittautumiset
 • Local – ja Nacional poliisiasioinnit
 • Verotusten siirrot Espanjaan, kirjaantumiset verojärjestelmään, verotodistukset
 • Veroilmoitusten laatimiset sekä residenteille että ei-residenteille
 • Rekisteröinnit asuinkaupungin asukasreksiteriin
 • Vuokrasopimusten laatimiset tai niiden tarkastamiset
 • Kauppohin liittyvien verojen suorittamiset, omistajanvaihdosten rekisteröinnit kiinteistörekisteriin ja muut omistajanmuutosilmoitukset
 • Lainhuudatukset ja asiointi julkisen notaarin toimistossa
 • Ajokorttien vaihdot espanjalaiseen
 • Todistuksien ja julkisten asiakirjojen hankinnat
 • Asioiminen kaikissa Espanjan hallinnon virastoissa
 • Rakennushankkeet ja projektit
 • Autojen maahantuonnit ja rekisteröinnit
 • Tulkkaukset