ASIANAJAJA

Asianajaja ANNIINA POHJOLA edustaa asiakkaitaan ja hoitaa asioiden ajamisen kaikissa espanjalaisissa tuomioistuimissa ja yksityisoikeudellisissa välimiestuomioistuimissa.

Kokemukseen kuuluu toisen EU-maan tuomioiden täytäntöönpanoasioita Espanjassa.

Rouva Pohjola toimii useasti suomalaisien konkurssipesien pesänhoitajien valtuuttamana luottohenkilönä kiinteistöjen myynnin yhteydessä Espanjassa.

Samoin käräjäoikeuden yleiset edunvalvojat valtuuttavat Anniina Pohjolan hoitamaan asiakkaan taloudellisia asioita.

Perinnönjako ja perunkirjoitus, ilman testamenttiä tai niin, että vainaja on jättänyt testamentin (ab intestato ja testato)

Perinnönjaon ja perunkirjoituksen jälkeiset toimenpiteet.

Varojen siirrot.

Testamenttien laadinnat.

Asuntokauppojen valvonnat sekä kiinnitysten ja rasitteiden purkamiset

Asuntokauppojen esisopimusten laadinnat tai tarkistukset

Asuntolainojen järjestelyt ja/tai siirrot

Avioehdot ja jakokirjat

YHTIÖN (S.L) PERUSTAMINEN

TOIMINIMEN (AUTONOMO) PERUSTAMINEN

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja jatkuvaluonteista oikeudellista neuvontaa kaikissa kauppayhtiöitä, kirjanpitoa, verotusta ja rikoslainasäädäntöä koskevia kysymyksiä, joista nousee yritystoimintaa liittyen, koskivatpa se sitten hallintoelimiä, osakkaita tai yritysen suhteita kolmansiin osapuoliin.

Anniina Pohjolalla on laaja kokemus sopimuksiin liittyvässä neuvonnassa sekä sopimusneuvotteluissa ja kaikentyyppisten sopimusten laadinnassa, joissa tähdätään erityisesti asiakkaiden aseman turvaamiseen ja ongelmien välttämiseen tulevaisuudessa.

Toimisto tarjoaa kaavoitus- ja kiinteistöjen rakennusprojekteihin liittyvää oikeudellista neuvontaa sekä yksityisille että yrityksille siviili-, kauppa-, hallinto-, rekisteri- ja riitaoikeuksien aloilla.